Velkommen til Bække Jagtforening

Status er: 


Skydebanen er lukket til første søndag i februar 2023 - vi glæder os til at se jer igen til den nye sæson. 

 

"Orientering om skydning på lerduebanen i Bække 2023, skydertider bliver kun offentlig gjort her på hjemmesiden og foreningens facebook side. 
 
Bække Jagtforening vil gerne hermed meddele, at vi afholder skydning ved skydebanen på Vorbassevej på følgende tider:
 
Søndage fra 05. februar til og med 26. marts i tidsrummet kl. 10:00 - 14:00
Tirsdage fra 04. april til og med 13. juni i tidsrummet kl. 16:00 - 21:30

Torsdage fra 06. april til 31. august i tidsrummet 16:00 til 21:30

Fredage fra 23. juni til 25. august i tidsrummet 16:00 til 21.30

2 ekstra skydedage fredag den 19. maj og fredag den 9. juni i tidsrummet 08:00 til 18:00

Weekend stævner lørdage fra 09:00 til 20:00 og søndage 09:00 til 18:00 som flg:

25. marts

24. juni

12 og 13. august

 
Venlig hilsen
 
Bække Jagtforenings bestyrelse"

 

Generalforsamling (året 2022) fredag d. 17-02-2023 kl. 19:30

 

Dagsorden

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af protokolfører

3.    Valg af stemmetællere

4.    Aflæggelse af formandens beretning

5.    Fremlæggelse af regnskab

6.    Forslag fra bestyrelsen

7.    Indkomne forslag

8.    Fastlæggelse af kontingent for 2022 (er fastlagt)

9.    Valg af formand eller kasserer

10.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

11.      Valg af bestyrelsessuppleanter

12.      Valg af revisorer

13.      Valg af revisorsuppleant

14.      Eventuelt.

 

 

 

 

FLUGTSKYDNING 2023:

 

Søndage 10-12 fra 5 februar til 26 marts

Torsdage fra 6 april til 31 august. fra kl. 18:30 - 21:00

Spørgsmål til formand Søren Villumsen 40 80 68 59

 

Telefon-tavle: 

Søren Villumsen    40 80 68 59  Formand

Jahry Laursen        31 66 16 32  Kasserer

Sebastian Hoff       40 58 70 03

Mathias Vejgaard   61 30 96 71

Martin Krogh          21 75 28 41

Martin Pedersen    20 18 70 01

Søren Mortensen   40 17 93 98

 

https://www.facebook.com/groups/107556756302343/

Lokale arrangementer

10.01.2023
Fredericia & Omegns Jagtforening afholder ordinær generalforsamling, onsdag d. 22 marts, kl. 19. der er spisning fra kl. 18, og generalforsamlingen starter kl. 19, og foregår i Det Bruunske Pakhus, hvis man øns…
05.08.2022
agttegnsundervisning (Weekend kursus) Sted: Fredericia, nærmere adresse tilgår Fra Lørdag 18. feb 2023 Søndag 19. feb 2023 (Tid: 9.00 - 16.00) Tilmelding på ejlersen@gmail.com eller 2934 8594 (Næstfo…
05.08.2022
Jagttegnsundervisning (Søndags kursus) Sted: Fredericia, nærmere adresse tilgår Søndag 8.januar til søndag 26.februar 2023. Undervisningstidspunktet alle søndage er kl 09.00 - 12.00 Tilmelding p…
05.08.2022
Flugtskydning - Flugtskydebanen er åben 12.00 til 15.00. 8. okt. 2022 12.00 – 15.00 HUSK altid at rådfører dig med vores forenings kalender og hjemmeside da ændringer vil blive angivet her Kalender: https://f…
08.08.2022
Så skal vi til og i gang med at blæse jagthorn, således at vi kan komme ud og gøre jagterne til noget særligt for vores jagtkammerater. Vi øver hver tirsdag fra d. 20 september og til d. 14 marts, kun…

Lokale nyheder

Unable to enable crypto on TCP connection djf01.wexo.dk: make sure the "sslcafile" or "sslcapath" option are properly set for the environment.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/