Velkommen til Bække Jagtforening

 

Hej alle!

Status er: 

Flugtskydningsbanen holder lukket til og med 10 maj 2020.

Bestyrelsen er selvfølgelig ked af udviklingen med smitten, 

men Vi må stå sammen mod denne frygtelige virus.

 

Bestyrelsen arbejder videre med en internt hold konkurrence,

eller en konkurrence imod en af nabo-klubberne. 

 

Kommunemesterskab i flugtskydning i juni er aflyst. Der arbejdes på afvikling senere på året.

E.v.t. spørgsmål til: formand Søren Villumsen 21 80 46 53

Således opdateret den 21 april 2020. 

 

 

 

 

 

 

FLUGTSKYDNING 2020:

 

Fra 14. maj til 27. august hver torsdag fra kl. 18:30 - 21:00

Spørgsmål til formand Søren Villumsen 21 80 46 53

 

Telefon-tavle: 

Søren Villumsen    21 80 46 53  Formand

Jahry Laursen        31 66 16 32  Kasserer

Sebastian Hoff       40 58 70 03

Mathias Vejgaard   61 30 96 71

Martin Krogh          21 75 28 41

Martin Pedersen    20 18 70 01

Søren Mortensen   40 17 93 98

 

BUKKETRÆF

på skydebanen lørdag den 16 maj 2020 kl. 08:30.

 

HANDICAP-SKYDNING

16 juni 18:30-21:00

 

Kommunemesterskab i flugtskydning i Bække 11 juni 18:30 - 20:30 er aflyst. 

 

POKALSKYDNING FOR MEDLEMMER

27 juni 13:00 - 18:00

 

RIFFELSKYDNING

til løbende vildt på Vingsted Skydecenter.

08 august 13:00 - 16:00

FÆLLESJAGT

 14 november 09:00.

Tilmelding til Richard Madsen på 26 60 40 42 senest 07 november

 

 

 

Generalforsamling 2020

Formandens beretning for året 2019

2019 har været en spændende år for Bække Jagtforening. Vi startede året med en udskiftning på formandsposten, Bjarne Paarup afgik og Søren Villumsen startede som formand. En tung arv som skulle løftes, ikke udelukkende af formanden, men af hele bestyrelsen. Bjarne Paarup lavede ufatteligt meget arbejde for foreningen.

Vi startede året den sidste søndag i februar med flot skydning og en meget velfungerende flugtskydningsbane.

Flugtskydningen i Ribe Amt forløb godt, faktisk var det et år præget med fint vejr mange tirsdage aftener.

Allerede tidligt på sæsonen begyndte planlægningen af Ribe Amts holdskydningsfinale som skulle afvikles her i Bække. Vi havde flere møder med RAH bestyrelsen og Vejen Jagtforening, som hjalp os meget.

Den 15 juni skulle det hele så løbe af stablen. Det regner en del fra morgenstunden men omkring 11 tiden stoppede det og det skulle vise sig at være rigtigt godt ¨ØL-vejr¨ resten af dagen.

Henrik Jørgensen (flugtskytten) udstillede i klubhuset og der var opstillet 2 telte og en ølvogn udenfor.

For at beholde kunder i butikken, var der arrangeret en for sjov skydning på trapbanen, en kæmpe succes med skydninger hele dagen igennem.

Alt i alt en dag, som forløb helt perfekt.

Skydninger resultater lokal pokal skydning.

En dag med fantastisk vejr og glade skytter, samt et overdådigt præmiebord.

B: rækken. Michael Lundgaard

A: rækken. Knud Jørgensen

Mesterrækken: Martin Krog

Bagduer: Gunnar Bennedsen

Trap: Mathias Vejgaard

Mesterskabsskytte: Søren Mortensen

Montecarlo bag: Thomas Hansen

Montecarlo spids: Martin Pedersen

Dagens skytte: Lars Schmidt

Ribe amts holdskydningsfinale:

Bække havde 3 hold repræsenteret ved finalen, som blev afholdt i Bække.

Bække 3  fik en  9. plads serie 6 med 70-100

Bække 4  besatte 4. pladsen i serie 7 med 70-108

Bække 5  vandt 1. plads i serie 7 med 74-100.

Individuelle resultater

2. pladsen i C rækken blev Bjarne Nielsen

3. pladsen i C rækken  blev Hans Kristen Schmidt.

Der skal lyde en kæmpe stor tak til alle frivillige der har hjulpet med at gennemføre den dag. Der blev senere på året afholdt en medhjælper fest for dem som hjalp på dagen.

Vejen Kommunemesterskab i flugtskydning– Skudstrup

Der deltog 91 skytter fra 9 jagtforeninger ved kommunemesterskabet, som i 2019 blev afholdt i Skudstrup. De fire bedste skytter fra hver forening tæller i holdskydningen. Desuden kåres de tre bedste individuelt. Vejen vandt guld med 93 duer,  Askov Malt sølv med 92 og Føvling bronze med 88 duer

Bække udmærkede sig med en 4. plads med 87 duer. Desuden deltog Andst, Rødding, Skodborg Jagtforening, Skodborg Flugtskydning, og Gesten.

Mathias Vejgaard skød en flot 23-24. En træls smidt due, som både havde sikret bronze og omskydning om 1 pladsen individuelt.

Individuelt vandt Søren Smidt fra Vejen.

Præmieskydninger

Martin Krog 24-25 (2 plads) A rækken i  Vesterhede

Thomas Hansen 23-24 vinder lukket A række i Krogager (pinseskydning)

Martin Krog 22-24 vinder Lukket A række juleskydning i Krogager(22-24 i omskydningen)

Allan Mikkelsen 24-24 taber omskydningen og får 2. pladsen i åben A juleskydning i Krogager

Fællesjagten lørdag den 9 november var fuldt booket med 15 mand. Der blev ikke skudt noget vildt på dagen, selvom vejret var fint. Hans Madsen sørgede for de gule ærter. Alt i alt en rigtig god dag.

Angående det jagtmæssige tegner der sig et billede af at råvildt bestanden er på tilbagegang, specielt i Østjylland. Umiddelbart er råvildtbestanden stabil i Vejen Kommune uden mærkbar tilbagegang.

Mårhunden er et kæmpe problem, som vi alle skal hjælpe med at tage hånd om. I år 2019 er der på landsplan cirka skudt 6000 styk, mod 3000 året før. Der blev stillet spørgsmålstegn ved om det kunne have noget at gøre med tilbagegangen på råvildt, men der er endnu ikke lavet undersøgelser på det. Bør vi investere i kameraer, som kan udlånes i jagtforeningens regi. Der er cirka 12 på kommunalt plan, som  alle er lånt ud..

I Vejen Kommune er der skudt ca. 160 mårhunde i 2019.

Hvordan skal fremtiden se ud for vores jagtforening.!!!!

Cirka halvdelen af foreningens medlemmer er over 50 år. Hvordan får vi fat i nye og ikke mindst yngre medlemmer. Det er vores fornemmeste opgave at fremme jagt og flugtskydning i Danmark.

Regnskabet , som viste et lille overskud, blev fremlagt af kasserer Bjarne Nielsen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kasserer Bjarne Nielsen ønskede at træde helt ud af bestyrelsen, og som ny kasserer i Bække Jagtforening blev Jahry Laursen valgt.

Nyvalg til bestyrelsen blev Søren Mortensen, desuden var der genvalg til Martin Krog og Martin Pedersen.

Thomas Hansen blev nyvalgt til bestyrelsessuppleant.

Under eventuelt blev det foreslået, at alle jagttegnsaspiranter skulle tilbydes medlemskab i foreningen.

Et andet forslag var foreningen yder tilskud til beplantning, samt vildtudsætning.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at sige tak til bestyrelsen og alle hjælpere i forbindelse med afslutningsskydningen i Ribe Amts holdskydning.

 

 Bække Jagtforening har på nuværende tidspunkt på 89 medlemmer, hvoraf 21 var mødt op til generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Bække Jagtforening fredag den 15 februar 2019.

Bække Jagtforening har fået ny formand.

På foreningens ordinære generalforsamling blev Søren Villumsen enstemmigt valgt til ny formand i stedet for Bjarne Paarup, som selv havde bedt sig fritaget for hvervet, efter 10 år på posten.

Bjarne Paarup omtalte i sin beretning bl.a. at foreningen pt. har 88 medlemmer. Desuden omtalte formanden årets gang i foreningen.

Der havde været 3 mand på flugtskydningsinstruktørkursus.

Der var installeret fibernet i klubhuset, så mobil-pay kan benyttes som betalingsform.

Billund Kommune havde også lagt vejen forbi skydebanen for at lave miljø-kontrol. Her var alt i den skønneste orden.

Rågeunger bliver også bekæmpet i Vejen Kommune hvor der var nedlagt ca. 1000 stk.

Mårhunden er et stort problem i hele Danmark og ikke mindst i Vejen Kommune, hvor der er indkøbt 6 styk vildtkameraer, som kan udlånes til foreningernes medlemmer i Vejen Kommune.

Med hensyn til vildtbestanden kom formanden ind på bestanden af fuglevildt. Han kunne ønske en større bestand, hvilket han foreslog den nye bestyrelse, at arbejde videre med. Evt. som tidligere hvor foreningen gav tilskud til udsætning af fasaner og agerhøns.

Med blikket rettet på hårvildt (råvildt, dåvildt og kronvildt) var bestanden tilfredsstillende.

Det samme var gældende med bestanden af harer.

Regnskabet viste et netto-overskud på ca. kr. 18.000,00.

Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til Sebastian Hoff, Jahry Lauersen og Mathias Vejgaard. Nyvalg til bestyrelsen, i stedet for Bjarne Paarup, blev Martin Pedersen.

Inden spisningen blev den afgående formand Bjarne Paarup hyldet med stående applaus. Bjarne indvillige i at hjælpe til på skydebanen. Som han sagde, "Jeg er jo ikke blevet bedt om at aflevere nøglen endnu" selvfølgelig med et lille glimt i øjet.

Der var mødt 23 personer til foreningens generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 

 

PS: Vi har fået internet/wifi  forbindelse på skydebanen.

 

 

 

ER UHELDET UDE..........MANGLER DU EN SCHWEISSHUND

Send en sms til 1220, og skriv: Hund efterfulgt at det postnummer du befinder dig i (f.eks. Hund 6622).
Umiddelbart efter vil du modtage en sms besked, indeholdende kontaktoplysninger på de 3 nærmeste registrerede schweisshundeførere.

 

GENERALFORSAMLING 2018

 Bække Jagtforening har købt nye lerduekastemaskiner, hvilket formanden Bjarne Paarup kom ind på i sin beretning. De gamle maskiner var efterhånden blevet 30 år, så helt naturlig trængte de til udskiftning. De nye maskiner bliver leveret i uge 8, og forhåbentlig taget i brug søndag den 25 februar i år.

Formanden kom også ind på de forskellige arrangementer, der havde været i årets løb.  Heriblandt riffelskydning i Måde med 13 deltagere, fisketur hos Harald Hansen med 14 deltagere, samt bukketræf den 16 maj med 11 mand.  Foreningen var også vært ved det årlige kommunemesterskab i flugtskydning, hvor alle foreninger i Vejen Kommune kunne deltage. Alt i alt mødte 81 flugtskytter frem i juni til en forrygende aften, hvor Vejen Jagtforening blev vinder. Ved foreningens fællesjagt, som foregår på nogle af medlemmernes arealer, blev der nedlagt 1 sneppe.

Både Politiet, samt Billund Kommune har været på besøg, for at godkende flugtskydningsbanen, hvilket er et krav for at udøve sporten flugtskydning.

Foreningen ligger bane til nye jagttegnsløsere, som skal bestå en haglskydeprøve. Der var 74 deltagere i 2017, hvoraf de 65% bestod.  

Bjarne Paarup omtalte videre i sin beretning, at der var købt en stor container til opbevaring af lerduer, hvilket medfører højere rabat ved indkøb af duerne. Desuden er der investeret i en palleløfter.

Formanden sluttede sin beretning med at lade en bombe falde. Bjarne Paarup annoncerede at 2018 er hans sidste år som formand, som han i denne periode har beklædt i 10 år.

Kassereren Bjarne Nielsen gennemgik regnskabet, der viste et 'lille' underskud grundet køb af nye lerduekastemaskiner.

Martin Krogh blev valgt til bestyrelsen, i stedet for Bent Villumsen, der ikke ønskede at fortsætte.

Der var mødt 18 af foreningens 93 medlemmer til generalforsamlingen.                        

 

Nye jagttider fra 01 juli 2018

Fasan høne + kok  01 oktober til 31 januar

Krager og skader må jages 1 time før solopgang fra 01 september til 31 januar.

Grågås må jages på landbrugsafgrøder fra 01 september til 31 januar.

Ringdue fra 16 oktober til 31 januar.

Tyrkerdue fredes.

Sølvmåge 01 september til 31 januar.

Udsætning:

Fasaner = 7 fugle pr. ha.

Agerhøns = 4 fugle pr. ha.

Ænder = 1 ælling pr. hver 150 m² vandoverflade.  Svarende til 66 ænder pr. ha. vandoverflade.

1 ha svarer til 10.000 m²

Udsætning skal indberettes.

Fra næste år -2019- må rævehvalpe først reguleres fra den 01 juli.

  

 

 

 

 

 

 

 

 2017

Flugtskydning:  resultater:

Lokal Pokalskydning den 01 juli 2017:

M-rækken

nr. 1 Lars Schmidt     35-41

nr. 2  Klaus Schmidt  35-41

A-rækken

nr. 1 Bent Villumsen   27-33

nr 2 Jarry Lauridsen  21-33

B-rækken

nr. 1  Martin Pedersen 16-26

nr 2 Vegner Remmer 10-28

Bagdue-doubletter 

Bent Villumsen  9-10

Mesterkabsskytte på dagen

Lars Schmidt

Mesterskabsplade

Lars Schmidt  16-16

Trap

nr. 1 Lars Schmidt 45 duer

nr. 2 H.K.Schmidt  43 duer

 

Kommunemesterskab i haglskydning 15 juni 2017 afviklet på Bække Jagtforenings

flugtskydningsbane på Vorbassevej.

De 4 bedste flugtskytter fra hver forening tæller.

Højest opnåelige resultat er således 96 duer i 96 skud.

Nr. 1 er Vejen med 90 duer i 97 skud. Der deltog 18 skytter.

Nr. 2 er Føvling  med 89 duer i 97 skud. Der deltog 11 skytter.

Nr. 3 er Askov-Malt med 87 duer i 102 skud. Der deltog 7 skytter

Nr. 4 er Andst med 85 duer i 98 skud. Der deltog 6 skytter

Nr. 5 er Skudstrup med 82 duer i 100 skud. Der deltog 5 skytter

Nr. 6 er Bække med 81 duer i 99 skud. Der deltog 27 skytter

Nr. 7 er Jels med 51 duer i 82 skud. Der deltog 3 skytter

Nr. 8 er Gesten med 48 duer i 79 skud. Der deltog 3 skytter

Nr. 9 er Gjerndrup med 22 duer i 24 skud. Der deltog 1 skytte

 

Individuelt vandt Tommy Broch med 24 duer i 24 skud

Nr. 2, efter omskydning, Flemming "Buller" Hansen 23 duer i 24 skud

Nr. 3. Erik Elbæk. ligeledes 23 duer i 24 skud.

Alt i alt deltog 81 skytter. 

 


 

https://www.facebook.com/groups/107556756302343/