Velkommen til Bække Jagtforening

 

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes i klubhuset fredag den 14 februar kl. 19:30.

Foreningen skal vælge ny kasserer, da vores nuværende kasserer Bjarne Nielsen har valgt at stoppe.

Alle øvrige modtager genvalg.

Følgende er på valg:

Til bestyrelsen:

Martin Krogh

Martin Pedersen

Bestyrelsessuppleant: Mogens Eriksen

Revisor: Per Skov Madsen

Revisorsuppleant: Harald Hansen

 

FLUGTSKYDNING 2020:

Vi starter søndag den 02 februar kl. 09:00 med kaffe og rundstykker, til de morgenfriske, som vil hjælpe med klargøring af banen.

Herefter træning fra kl. 12:00 - 14:00, men kun på denne dag.

Fremover vil der i februar og marts måned være træning søndage fra kl. 10:00 - 12:00

I april til august hver torsdag fra kl. 18:30 - 21:00

Spørgsmål til formand Søren Villumsen 21 80 46 53

 

Således opdateret den 31 december 2019.

 

 

Telefon-tavle: 

Søren Villumsen   21 80 46 53

 

Jahry Laursen     31 66 16 32

 

Sebastian Hoff   40 58 70 03

 

Mathias Vejgaard   61 30 96 71

 

Bjarne Nielsen   29 88 91 18

 

Martin Krogh   21 75 28 41

 

Martin Pedersen

 

BUKKETRÆF

på skydebanen lørdag den 16 maj 2020 kl. 08:30.

 

HANDICAP-SKYDNING

Dato følger senere

 

RIBE AMTS HOLDSKYDNING

 

Vil du skyde holdskydning for Bække Jagtforening i 2020,, så henvend dig til

Søren Villumsen på tlf 21 80 46 53.

 

POKALSKYDNING FOR MEDLEMMER

 Dato følger senere

 

RIFFELSKYDNING

til løbende vildt på Vingsted Skydecenter.

Dato følger senere.

FÆLLESJAGT

 Dato følger senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Bække Jagtforening fredag den 15 februar 2019.

Bække Jagtforening har fået ny formand.

På foreningens ordinære generalforsamling blev Søren Villumsen enstemmigt valgt til ny formand i stedet for Bjarne Paarup, som selv havde bedt sig fritaget for hvervet, efter 10 år på posten.

Bjarne Paarup omtalte i sin beretning bl.a. at foreningen pt. har 88 medlemmer. Desuden omtalte formanden årets gang i foreningen.

Der havde været 3 mand på flugtskydningsinstruktørkursus.

Der var installeret fibernet i klubhuset, så mobil-pay kan benyttes som betalingsform.

Billund Kommune havde også lagt vejen forbi skydebanen for at lave miljø-kontrol. Her var alt i den skønneste orden.

Rågeunger bliver også bekæmpet i Vejen Kommune hvor der var nedlagt ca. 1000 stk.

Mårhunden er et stort problem i hele Danmark og ikke mindst i Vejen Kommune, hvor der er indkøbt 6 styk vildtkameraer, som kan udlånes til foreningernes medlemmer i Vejen Kommune.

Med hensyn til vildtbestanden kom formanden ind på bestanden af fuglevildt. Han kunne ønske en større bestand, hvilket han foreslog den nye bestyrelse, at arbejde videre med. Evt. som tidligere hvor foreningen gav tilskud til udsætning af fasaner og agerhøns.

Med blikket rettet på hårvildt (råvildt, dåvildt og kronvildt) var bestanden tilfredsstillende.

Det samme var gældende med bestanden af harer.

Regnskabet viste et netto-overskud på ca. kr. 18.000,00.

Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til Sebastian Hoff, Jahry Lauersen og Mathias Vejgaard. Nyvalg til bestyrelsen, i stedet for Bjarne Paarup, blev Martin Pedersen.

Inden spisningen blev den afgående formand Bjarne Paarup hyldet med stående applaus. Bjarne indvillige i at hjælpe til på skydebanen. Som han sagde, "Jeg er jo ikke blevet bedt om at aflevere nøglen endnu" selvfølgelig med et lille glimt i øjet.

Der var mødt 23 personer til foreningens generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 

 

PS: Vi har fået internet/wifi  forbindelse på skydebanen.

 

 

 

ER UHELDET UDE..........MANGLER DU EN SCHWEISSHUND

Send en sms til 1220, og skriv: Hund efterfulgt at det postnummer du befinder dig i (f.eks. Hund 6622).
Umiddelbart efter vil du modtage en sms besked, indeholdende kontaktoplysninger på de 3 nærmeste registrerede schweisshundeførere.

 

GENERALFORSAMLING 2018

 Bække Jagtforening har købt nye lerduekastemaskiner, hvilket formanden Bjarne Paarup kom ind på i sin beretning. De gamle maskiner var efterhånden blevet 30 år, så helt naturlig trængte de til udskiftning. De nye maskiner bliver leveret i uge 8, og forhåbentlig taget i brug søndag den 25 februar i år.

Formanden kom også ind på de forskellige arrangementer, der havde været i årets løb.  Heriblandt riffelskydning i Måde med 13 deltagere, fisketur hos Harald Hansen med 14 deltagere, samt bukketræf den 16 maj med 11 mand.  Foreningen var også vært ved det årlige kommunemesterskab i flugtskydning, hvor alle foreninger i Vejen Kommune kunne deltage. Alt i alt mødte 81 flugtskytter frem i juni til en forrygende aften, hvor Vejen Jagtforening blev vinder. Ved foreningens fællesjagt, som foregår på nogle af medlemmernes arealer, blev der nedlagt 1 sneppe.

Både Politiet, samt Billund Kommune har været på besøg, for at godkende flugtskydningsbanen, hvilket er et krav for at udøve sporten flugtskydning.

Foreningen ligger bane til nye jagttegnsløsere, som skal bestå en haglskydeprøve. Der var 74 deltagere i 2017, hvoraf de 65% bestod.  

Bjarne Paarup omtalte videre i sin beretning, at der var købt en stor container til opbevaring af lerduer, hvilket medfører højere rabat ved indkøb af duerne. Desuden er der investeret i en palleløfter.

Formanden sluttede sin beretning med at lade en bombe falde. Bjarne Paarup annoncerede at 2018 er hans sidste år som formand, som han i denne periode har beklædt i 10 år.

Kassereren Bjarne Nielsen gennemgik regnskabet, der viste et 'lille' underskud grundet køb af nye lerduekastemaskiner.

Martin Krogh blev valgt til bestyrelsen, i stedet for Bent Villumsen, der ikke ønskede at fortsætte.

Der var mødt 18 af foreningens 93 medlemmer til generalforsamlingen.                        

 

Nye jagttider fra 01 juli 2018

Fasan høne + kok  01 oktober til 31 januar

Krager og skader må jages 1 time før solopgang fra 01 september til 31 januar.

Grågås må jages på landbrugsafgrøder fra 01 september til 31 januar.

Ringdue fra 16 oktober til 31 januar.

Tyrkerdue fredes.

Sølvmåge 01 september til 31 januar.

Udsætning:

Fasaner = 7 fugle pr. ha.

Agerhøns = 4 fugle pr. ha.

Ænder = 1 ælling pr. hver 150 m² vandoverflade.  Svarende til 66 ænder pr. ha. vandoverflade.

1 ha svarer til 10.000 m²

Udsætning skal indberettes.

Fra næste år -2019- må rævehvalpe først reguleres fra den 01 juli.

  

 

 

 

 

 

 

 

 2017

Flugtskydning:  resultater:

Lokal Pokalskydning den 01 juli 2017:

M-rækken

nr. 1 Lars Schmidt     35-41

nr. 2  Klaus Schmidt  35-41

A-rækken

nr. 1 Bent Villumsen   27-33

nr 2 Jarry Lauridsen  21-33

B-rækken

nr. 1  Martin Pedersen 16-26

nr 2 Vegner Remmer 10-28

Bagdue-doubletter 

Bent Villumsen  9-10

Mesterkabsskytte på dagen

Lars Schmidt

Mesterskabsplade

Lars Schmidt  16-16

Trap

nr. 1 Lars Schmidt 45 duer

nr. 2 H.K.Schmidt  43 duer

 

Kommunemesterskab i haglskydning 15 juni 2017 afviklet på Bække Jagtforenings

flugtskydningsbane på Vorbassevej.

De 4 bedste flugtskytter fra hver forening tæller.

Højest opnåelige resultat er således 96 duer i 96 skud.

Nr. 1 er Vejen med 90 duer i 97 skud. Der deltog 18 skytter.

Nr. 2 er Føvling  med 89 duer i 97 skud. Der deltog 11 skytter.

Nr. 3 er Askov-Malt med 87 duer i 102 skud. Der deltog 7 skytter

Nr. 4 er Andst med 85 duer i 98 skud. Der deltog 6 skytter

Nr. 5 er Skudstrup med 82 duer i 100 skud. Der deltog 5 skytter

Nr. 6 er Bække med 81 duer i 99 skud. Der deltog 27 skytter

Nr. 7 er Jels med 51 duer i 82 skud. Der deltog 3 skytter

Nr. 8 er Gesten med 48 duer i 79 skud. Der deltog 3 skytter

Nr. 9 er Gjerndrup med 22 duer i 24 skud. Der deltog 1 skytte

 

Individuelt vandt Tommy Broch med 24 duer i 24 skud

Nr. 2, efter omskydning, Flemming "Buller" Hansen 23 duer i 24 skud

Nr. 3. Erik Elbæk. ligeledes 23 duer i 24 skud.

Alt i alt deltog 81 skytter. 

 


 

https://www.facebook.com/groups/107556756302343/